Kosten excl. B.T.W.:
Op aanvraag
Meer informatie

Pilot

Een merk of dienst lanceren binnen een Out of Home afzetkanaal is een hele uitdaging weten wij uit ervaring. Maar heb je een goede propositie, sellingstory en route to market, kan het Out of home kanaal een enorme boost zijn voor je product en zelfs de omzet in Retail verhogen. Door middel van een PILOT binnen onze out of home kanalen brengen we de potentie in beeld en zorgen we dat je de juiste selling story hebt om het kanaal het meest effectief te betreden; uiteraard met een onderliggende businesscase.

Hoe een Opmerken PILOT in zijn werk gaat, is als volgt:

 1. Intake en kaders
  Wij gaan met je in gesprek over je merk/dienst en bepalen samen met jou de gewenste kaders van de pilot en bespreken de gewenste selectie van de doelgroep. Dit kan zijn een hele specifieke groep (bijvoorbeeld: Hockeyclubs) of een brede groep (een mix van hockeyclubs, speeltuinen, maneges, fitness school). We bepalen gezamenlijk de gewenste inzichten / output van de pilot.
 2. Voorstel voor de inhoud van de pilot.
  • Wat wordt de ‘sellingstory’ om de outlet mee te laten doen
  • Wat adviseren wij aan extra communicatiemiddelen
  • Wat adviseren wij als eventuele beloning voor de outlet voor deelname
  • Voorstel over logistieke stroom
  • Voorstel voor pilotaanbieding voor outlets
 3. Selectie en werving
  Op basis van de besproken punten zoals in stap 1 en 2 besproken maken wij een eerste selectie van outlets en gaan beginnen met de werving naar het gewenste aantal deelnemers.
 4. Opzetten en uitrollen van de pilot
  We zetten de pilot op, ontwikkelen het indien gewenst/noodzakelijke POS materiaal, zetten de eventueel benodigde logistieke stroom op en gaan de pilot daadwerkelijk uitrollen.
 5. Begeleiden van de outlets gedurende 3 maanden.
  De periode van de pilot is 3 maanden. Binnen deze 3 maanden begeleiden we de pilotoutlets intensief en sturen we bij gedurende de pilot indien wenselijk/noodzakelijk om te komen tot de juiste inzichten. Waaronder alle outlets 1 x bezoeken en tweewekelijks telefonisch contacten.
 6. Enquête en rapportage
  Tijdens de pilot stelt Opmerken een enquête op die na afloop van de pilot wordt uitgezet bij de pilot kantines. Vervolgens wordt er een complete rapportage gemaakt en worden de inzichten gedeeld in de vorm van foto’s, cijfers, enqyete uitkomsten.

Optioneel:

 1. Businesscase en potentieberekening. Dit gebeurt aan de hand van de inzichten uit de pilot, de inzichten uit de markt van potentieel vergelijkbare producten, merken, diensten.
 2. Sellingstory en POS plan. Opmerken maakt op basis van de uitkomsten van de pilot een sellingstory en POS plan toegepast op de doelgroep voor verdere uitrol.
 3. Focussessie. Opmerken kan aanvullend een focussessie organiseren met een aantal deelnemende outlets. Deze focussessie zal plaatsvinden op een centrale locatie, maar kan ook plaatsvinden bij de doelgroep zelf.
 4. Optioneel kan Opmerken een plan van uitrol opstellen binnen onze kanalen en vanuit onze proposities.